one step at the time

    I'll be there someday, i can go the distance.
I will find my way if i can be strong
I know every mile would be worth my while
when i go the distance, i'll be right where i belong

De pups van Bailey zijn alweer 13 weken oud, nog eventjes en dan zal ook Columbus naar zijn nieuwe baasjes verhuizen. Voorlopig vermaakt hij zich prima samen met Cleo in de rest van de roedel. Elke dag een feestje!

Eerder heb ik aangegeven dat we voor Cleo en Iron (roepnaam Teddy) begonnen zijn met het afnemen van DNA testen om te kijken of zij ook erfelijke afwijkingen bij zich dragen. Dan kunnen we hier rekening mee houden in ons fokprogramma, je wilt ten slotte een zo gezond mogelijke hond meegeven aan de nieuwe baasjes. En niet geheel onbelangrijk is het voor mij als therapiehond begeleider i.o. belangrijk dat mijn honden ook lange tijd ingezet kunnen worden en dit ook qua gezondheid aan moeten kunnen.

De uitslagen van de DNA test voor Degeneratieve Myelopathie waren voor beiden reeds bekend, beiden zijn vrij van DM. Ze zullen de ziekte niet krijgen en ook niet overdragen aan de volgende generatie.
Degeneratieve Myelopathie is een fatale progressieve neurologische aandoening van het ruggenmerg. Het heeft wat weg van de ziekte ALS of MS bij mensen. Het uit zich in het begin door coördinatieverlies en zwakte van de achterste ledematen en naarmate de tijd vordert verergeren de verlammingen. Het ziekteverloop is vaak 6 – 18 maanden en kan zich openbaren vanaf ongeveer 6/7 jaar.

Nu kreeg ik van de week ook de uitslagen van de overige DNA testen, van ruim 190 andere erfelijke afwijkingen binnen vanuit Finland. Dat was even een paar weken spannend! Maarrrr, zowel Cleo als Iron zijn vrij van al deze erfelijke aandoeningen!! zij kunnen ze dus geen van alle doorgeven aan nakomelingen!!
Ik pik er even een aantal belangrijke uit en zal omschrijven wat de aandoeningen inhouden.

Crd 4 PRA (cord1 – pra) 
Progressieve retinale atrofie, een veel voorkomende erfelijke afwijkingen die leidt tot blindheid. Deze aandoening kan zich al ruim voor het eerste levensjaar openbaren!

CMR1 (Canine Multifocal Retinopathy)
Een oogafwijking die al enkele dagen na de geboorte tot uiting kan komen.

HUU (Hyperurecemie) 
De ziekte wordt veroorzaakt door inefficiënt transport van urinezuur in de lever en de nieren. Hierdoor ontstaan verhoogde concentratie van dit zuur in het bloed en de urine, waardoor ziektes kunnen ontstaan met de naam Hyperuricosurie en Hyperuricemie (HUU). De ziekte zit door het hele lichaam maar tast met name de grote organen aan als maag, lever, darmen. Het tast zelden maar een enkel orgaan aan.

Cystinuria IA IIA IIB
Dit is een autosomaal recessieve erfelijke afwijking. Er ontstaan kristallen en stenen in nieren en blaas. In dieren met deze afwijking, wordt cystine niet opgenomen in de nieren. Hierdoor komt het in hoge concentraties voor, en slaat neer als kristallen. Reuen hebben lange en smalle urineleiders hebben in vergelijking met teven, waardoor  bij mannelijke honden de irritatie ernstiger is. Complicaties en ontstekingen ontstaan in de nieren.

Maligne Hyperthermie
Maligne Hyperthermie (MH), letterlijk vertaald: kwaadaardige oververhitting, is een erfelijke aandoening  veroorzaakt door een fout in de calciumstofwisseling van de skeletspieren.  Niet te verwarren met ‘gewone’ oververhitting door wild spelen met tropische temperaturen of bijvoorbeeld opsluiting in een te warme auto. Bij dieren die aan deze aandoening lijden is er een te hoog gehalte aan calcium, hetgeen leidt tot hevige spiersamentrekkingen, bovenmatige verzuring en een overschot aan warmteproductie.
Hierdoor kan de lichaamstemperatuur gaan stijgen en levensbedreigende waarden aannemen. Dit is dan weer schadelijk voor de vitale organen en kan zodoende dus leiden tot sterfte. De kans dat deze ziekte tot uiting komt is het grootst bij gasanesthesie, extreme inspanning, training, stress, en dergelijke. 

De volgende stap 
Iron zal zich binnenkort moeten melden voor de röntgenfoto’s, het ECVO oogonderzoek en het protocol Franse Bulldog. Dit alles zal onder een roesje plaatsvinden. Bij Cleopatra zullen we hiermee uiteraard wachten tot zij de leeftijd van ruim een jaar bereikt.

Inzet Therapiehonden
Heel fijn nieuws allemaal en weer een stap in de goede richting!
Daarnaast vorige week begonnen om Iron en Bailey gericht in te zetten als therapiehond. Met Iron ben ik gestart op een fysio afdeling waar mensen komen revalideren na bijvoorbeeld een CVA of heupfractuur. Erg leuk om te doen en om steeds te puzzelen hoe ik hem kan inzetten en welke oefeningen we kunnen uitzetten.
Met Bailey ben ik gestart op een basisschool met als inzet ‘voorleeshond’.
Hierbij komen een paar kinderen om en om bij Bailey en mij zitten om hardop voor te lezen aan Bailey. Deze kinderen hebben dyslexie of soms ook stotterproblematiek. Gevolg hiervan worden ze vaak onzeker met lezen en ebt het plezier weg. Om hun lezen te verbeteren en vooral het plezier te behouden of te vergoten gaan we samen aan de slag!

In het kader van de nieuwe privacy wet (AVG) ben ik nog in afwachting of ik foto’s en filmpjes mag maken. Hopelijk kan ik hier binnenkort wat beelden plaatsen van  de inzet van zowel Iron (Teddy) als Bailey.